Informática e Electrónica, Nº de TI's e Intensidade: 1x50A